ผ้าแคนวาส

ผ้าแคนวาสจะมีความหนาและแข็งแรงกว่าผ้าดิบมากเพราะการทอผ้าแคนวาสนี้จะมีความถี่กว่าผ้าดิบเป็นอย่างมากจึงทำให้ผ้าชนิดนี้รับน้ำหนักได้มากกว่าผ้าดิบ ตัวผ้าแคนวาสนั้นยังมีความแตกต่างจากผ้าดิบตรงที่กลุ่มวัยรุ่นชอบนำไปใช้งานเนื่องจากความเท่และรูปแบบที่ตามเทรนในยุคนี้

เนื้อผ้าแคนวาส

ผ้าแคนวาส