เงื่อนไข

  • ทางร้านขอสงวนสิทธิ์การชำระเงินเป็นเงินสดเท่านั้น
  • สำหรับลูกค้าที่มียอดซื้อน้อยกว่า 10,000 บาท ต้องทำการชำระเต็มจำนวนก่อนเริ่มการผลิต
  • สำหรับลูกค้าที่มียอด 10,000 บาทขึ้นไป สามารถวงมัดจำได้ขั้นต่ำ 50 % ของยอดรวมทั้งหมดก่อนเริ่มผลิต และ 50% ที่เหลือจ่ายก่อนทางร้านจะทำการส่งสินค้า
  • ทางร้านจะทำการสรุปแบบเพื่อส่งให้ลูกค้าตรวจสอบทุกครั้งก่อนเริ่มผลิตจริง เพื่อให้ลูกค้าทำการตรวจสอบความถูกต้องของลายสกรีนหรือตัวสะกดต่างๆ และทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆสำหรับงานที่ลูกค้าได้ทำการยืนยันแล้ว
  • ในกรณีเกิดความล่าช้า หรือสินค้าเกิดการเสียหายซึ่งเกิดจากบริษัทผู้ขนส่งสินค้า ลูกค้าสามารถเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นเองกับบริษัทจัดส่งสินค้า ซึ่งทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น แต่ถ้าตรวจสอบแล้วเกิดความผิดพลาดจากทางร้านเอง เรายินดีที่จะชดใช้ความมูลค่าของสินค้า
  • ทางร้านรับประกันสินค้าทั้งเรื่อง จำนวน แบบที่ยืนยัน สเปคต่างๆ ภายใน 7 วันหลังจากที่ทางร้านได้ส่งสินค้าไปแล้ว และหลังจากนั้น ทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ฉะนั้นหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้วให้ทำการตรวจสอบให้เรียบร้อย หากเกิดความผิดพลาดที่เกิดจากทางร้าน ให้รีบแจ้งเข้ามาเพื่อดำเนินการแก้ไข
  • ในกรณีลูกค้ายังไม่ชำระค่าใช้จ่าย หรือมัดจำ ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
  • ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า