รูปแบบกระเป๋าผ้า

กระเป๋าผ้าทรงกล่อง

ทรงกล่อง

กระเป๋าผ้าทรงก้นตัดมุม

กระเป๋าทรงก้นตัดมุม2

กระเป๋าผ้าทรงซ่อนก้น

กระเป๋าทรงซ่อนก้น2

กระเป๋าผ้าทรงแบน

กระเป๋าผ้าทรงแบน1

กระเป๋าผ้าทรงเชือกรูดแบน

เชือกรูดแบน1

กระเป๋าผ้าทรงเชือกรูดมีก้น

เชือกรูดมีฐาน1

กระเป๋าผ้าทรงเชือกรูดหูหิ้วแบน

เชือกหูหิ้วแบน1

กระเป๋าผ้าทรงเชือกรูดหูหิ้วมีก้น

เชือกรูดมีก้น 1

กระเป๋าผ้าทรงกระถาง

ทรงกระถ่าง

กระเป๋าผ้าทรงซิปแบน

กระเป๋าผ้าทรงซิปแบน